Dla nowoczesnych przedsiębiorców


W sieci coraz częściej pojawiają się firmowe strony i sklepy www, dzięki którym przedsiębiorcy mogą zarabiać lub zwiększać swoje zyski. Jednak są również witryny, które mają inne przeznaczenie. Zalicza się do nich np. strona Business Centre Club, która promuje nowoczesne trendy i koncepcje w przedsiębiorczości.

Business Centre Club

Nowoczesnym założeniem jest przekonanie, że firma powinna nie tylko zarabiać, ale również w znaczący sposób przyczyniać się do polepszania jakości życia w środowisku, w którym działa. Temu właśnie mają służyć różne działania CSR. Pod tym trzyliterowym skrótem kryje się anglojęzyczna nazwa koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Do zalecanych działań zalicza się najczęściej wspieranie wszelkiego rodzaju społecznych i charytatywnych akcji, zaleca się również dbanie o środowisko naturalne i inwestowanie we wdrażanie bardziej ekologicznych rozwiązań w firmie. Każdy przedsiębiorca może sprawdzić, w jakim stopniu jego firma spełnia nowe wymogi, decydując, żeby została przeprowadzona społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ocena. Na stronie Business Centre Club dostępna jest specjalna, wirtualna ankieta, którą wypełnić może każdy zainteresowany przedsiębiorca.

27.02.2012. 08:01